Ettevõttest

Priit Suve

Priit Suve

Milleks juhtimiskoolituse ja nõustamisega tegelev ettevõte?

Puutun igapäevaselt kokku inimestega, kes teevad juhi tööd, on entusiastlikud ja siiralt pühendunud. Kuid näen ka seda, et liiga sageli püütakse õppida isiklikest kogemustest (learning by doing), mis on väga mõjus teadmiste omandamise viis, kuid praktiliselt väga piiratud ja kindlasti ei rahulda kaasaegse areneva organisatsiooni vajadusi.
Informatsioon ja värsked teadmised on need, mille kaudu on võimalik loota edule. Kvaliteetse info otsimiseks ja lugemiseks ei ole aega ning sageli ei leia viiteid headele tekstidele. Akadeemilisel teel kõndides olen kujundanud endale süsteemi, mille kaudu jookseb kätte päris palju olulist informatsiooni sh organisatsiooni ja juhtimise valdkonnas. Samas ei olnud head kanalit, kuidas väikegi osa sellest eesti keeles avalikuks teha. Selleks pakub blogi häid võimalusi, sest Facebook on selles kontekstis pigem kiirtoiduks. Muidugi on mul ka isekas eesmärk – mingi teema läbikirjutamisega saab see ka endale selgemaks, just see on blogipidaja preemia.

Kes meist ei oleks olnud keerulises olukorras, kus oleks hädasti nõu vaja küsida? Kuid nõu küsimine ei olegi alati nii lihtne. Sageli ei leiagi seda õiget kelle poole pöörduda või siis mingil põhjusel ei saa tema poole pöörduda. Nõu küsimine võib olla ka psühholoogiliselt keeruline.
Nõustamise teenus tundub kulukana, pika ja keerulisena. Põhjust selleks tuleb otsida nõustamise kultuurist ja kuvandist, mis meil on alles kujunemise järgus ja nõuab eeskätt nõustajatelt tugevat pingutust. Tänapäeval on enamasti vaja kiireid soovitusi, mitte 100 lehekülje pikkuseid raporteid, mida ei jõua lugeda ja millest on keeruline aru saada.
Mulle tundub, et

saan täna aidata paljusid juhte nii praktiliste kui teoreetiliste kogemuste vahetamise ja koolitustega aga ka lihtsa nõustamisega, millest võib kiiresti tulu tõusta.

Juhtimine on valdkond, mis eeldab loomingulisust ja pidevat valmisolekut muutusteks ning uuendusteks. Juhtimine võib pakkuda palju rõõmu, kui ettevõttel läheb hästi. Selleks et ettevõttel tõesti hästi läheks ning edu oleks jätkusuutlik, tuleb nii ettevõtjatel kui töötajatel ennast pidevalt arendada.
Koolitused sh juhtimiskoolitused ja kaasaegne õppimine ei ole enam ammu õpetajakeskne ja ebameeldiv. Õppimine on eeskätt omandamine, kus põhirõhk on omandaja sisemisel motivatsiooni. “Õpetaja” on pigem vahendaja või teejuht, kes peab suutma luua konteksti, kus õppimine ei tundugi õppimisena, vaid on mõnus mõttepingutus, kus teadmised omandatakse märkamatult.
Iga töötaja personaale areng on organisatsiooni arengu eelduseks, mitte garandiks. Juhtimine ja personalitöö teevad võimalikuks organisatsiooni liikmete parimate omaduste esiletõusu ja sünergia tekkimise. Organisatsioonis peab alati 2+2 > 4, vastasel juhul on ka (äriline) ebaedu üsna tõenäoline.

Maailm on läinud nii keeruliseks, et kõikide küsimustega ei jõua keegi kursis olla ning selle poole ei ole isegi mõtet püüelda. Tark juht on see, kes oskab õige koha pealt otsida ja küsida.
Juhtimine on väga spetsiifiline valdkond, mis on pidevas muutumises ja esitab juhtidele suuri väljakutseid. Modernistlikud suured narratiivid ja “üks-mudel-sobib-kõigele” on ammu lagunenud ning maad on võtnud postmodernne fragmenteeritus. Edu toob konkreetsetele inimestele/organisatsioonidele/situatsioonidele keskendumine, seoste nägemine ja mõistmine.
Igas ettevõtmises tagab edu terviklikkus sh wittgensteinlik terviku mõistmine selle osade kaudu ja üksikute osade mõistmine terviku kaudu. Ei piisa suurepärastest kogemustest või laialdastest teadmistest ega ka ainult enese sisekaemusest. Vaja on nii kogemusi, teadmisi kui kõrvalpilku. Meie pakumegi seda tervikut, pakume nii praktilisi kui teoreetilisi juhtimiskoolitusi, pakume nõustamist ehk kõrvalpilku aga ka värskeimat akadeemilist teadmist selles valdkonnas. Olgu veel täpsustatud – meie teadmised ja kogemused on mõeldud eeskätt sinu kogemuste rikastamiseks ja tuleviku kindlustamiseks.

Midagi isiklikku

Olen praktilise juhtimisega seotud olnud pikka aega sh 10 a tippjuhina ligi 1000 liikmega dekontsentreeritud ja pidevalt muutuvas organisatsioonis.
Juhina on hea töötada, kui lisaks valdkonnale tunned ka juhtimise igapäevatöö olemust. Pean silmas organisatsiooni kõige tähtsamat osa – selle liikmeskonda. Töö inimestega on juhi kõige olulisem osa ning minul on olnud võimalus töötada praktilise personalitöötajana, mis on hilisemale tööelule olulise ja meeldiva jälje jätnud. Mõistan nii juhte kui töötajaid.
Olen lõpetanud Pärnu VI Keskkooli Pärnus 1991. a, omandanud politseiniku kutse Paikuse Politseikoolis 1993. a, kõrghariduse Sisekaitseakadeemias 2002. a, magistrikraadi Tallinna Ülikoolis 2009. a ning 2016. a mardipäeval kaitsesin Tallinna Ülikoolis  filosoofiadoktori kraadi riigiteadustes (Politsei kui institutsiooni arengu mõtestamise kontseptuaalsed probleemid keerustuvas vastastiksõltuvas keskkonnas). Ajapikku on õppimine tähendus minu jaoks muutunud. Tänaseks on see elustiil, mida on võimatu eristada pere- või tööelust ja mis omamoodi neid mõlemaid täiendab.

“Ei ole midagi praktilisemat, kui üks hea teooria” Kurt Lewin

Kurt Lewiniga tuleb nõus olla. Praktiline kogemus on küll hea, kuid edukaks hakkamasaamiseks sellest ei piisa. Eriti kaasaegses maailmas, kus iga päev tuleb juurde hulgaliselt uusi teadmisi, mida ainult praktika kaudu kunagi omandada ei jõua. Isiklikud kogemused on parim viis õppimiseks, kuid kahjuks ka väga piiratud. Mõistlik on õppida teistelt. Mina püüan omandatud ja omandatavaid teadmisi vahendada nendele, kellel selle vastu huvi on.