Koolitused

Juhtimise koolitused, mis aitavad edasi


Juhtimiskoolitustel keskendume praktiliste probleemide selgitamisele ja lahendamisele toetudes värsketele teoreetiliste teadmistele, pikaajalisele isiklikule kogemusele ja tuntud parimatele praktikatele. Kodulehel toodud koolituste teemad on toodud eeskätt meie pakutavast ülevaate andmiseks ning konkreetsed programmid valmivad ainult Sinuga koostöös ja on alati kohandatud konkreetsete vajaduste järgi.
Kui Sulle tundub, et meie pakutavast jääb midagi puudu, siis leiame kiiresti professionaalse partneri, kes sobib nii konkreetse probleemi lahendamiseks kui ka vastab Sinu ootustele. Sa ei pea muretsema korralduslike küsimuste pärast, leiame oma laiast partnerlusvõrgustikust kindlasti sobiliku lahendi.

Üldjuhtimine
Pakume koolitusi nii juhtumise teooriate arengute tutvustamiseks ja seletamiseks kui ka praktilisi koolitusi juhi tööks valmistumiseks, sisseelamiseks kui igapäevases juhtimises edu saavutamiseks aga ka rutiinilõksude vältimiseks.
Üldised juhtimise koolitused on sageli vajalikud selleks, et vanu teadmisi uuendada või siis selleks, et näidata alternatiive. Just üksluisus ja valikute puudumine on üks sagedasemaid organisatsioonide hääbumise põhjuseid.
Juhtimine on juba ammu eraldi professioon, mis eeldab professionaalset suhtumist. Spetsialistist juhiks saamine ei pruugi mitmel põhjusel õnnestuda, kuid kõiki on võimalik aidata, kui on vaid tahtmine.
Strateegiline juhtimine
Igapäevase elu olemuslik osa on plaan. See puudutab triviaalseid igapäevaseid küsimusi alates tööle ja töölt koju jõudmisest, kuni keerukate, eritasandiliste ja vertikaalselt põimunud organisatsiooni juhtimise plaanideni. Pakume teadmisi strateegilisest juhtimisest, selle kujunemisest ja olemisest aga ka praktilisest strateegilisest juhtimisest.
Strateegilises juhtimises valitses pikka aega nn konkurentsi koolkond, mis käsitleb organisatsioonilist välja nn nullsumma mänguna kus võitlus käib piiratud ressrusside pärast. Tänapäeval on lisandunud mitmeid alternatiivseid käsitlusi, nt juhtimine kui uute turgude avastamine, mitte teistelt millegi äravõtmine.
Koolitusel osalenu orienteerub strateegilise mõtlemise ja juhtimise maastikul ning oskab leida just temale sobiva kombinatsiooni organisatsiooni, selle eesmärkide ja strateegiate vahel. 
Töö personaliga
Inimesed on organisatsiooni kõige suurem vara, nad kannavad organisatsiooni väärtuseid ja aitavad edu saavutada. Rahulolevad ja rõõmsad töötajad on iga organisatsiooni edu aluseks ja garandiks. Töö inimestega on üks nauditavamaid, sest iga inimene on pidevas muutumises ja organisatsioonidel on võimalus luua keskkond, kus inimese parimad omadused esile tulevad ning ta persoonina edasi liigub. Kõik inimesed muutuvad ja arenevad, isegi need, kes väidavad, et nad seda ei soovi. Toetudes pikaajalisele juhtimise ja personalitöö kogemusele ning akadeemilistele teadmistele pakume koolitusi tööks personaliga – alates inimeste juhtimise strateegiatest kuni lihtsate igapäevatoiminguteni nagu arenguvestlused, motiveerimine jms. Oleme veendunud, et kaasaegsete organisatsioonide edu aluseks on koostöö ja partnerlus. Koolitustel osalenu tunneb ja oskab kasutada igapäevaseid personalitöö võtteid ja mõistab, et töö inimestega on targa juhi ja eduka organisatsiooni kõige tähtsam aspekt.
Turvalisus ja politsei
Turvalisuse valdkond on pidemas muutumises ning haarab üldises mõttes kõiki eluvaldkondi. Meie keskendume eeskätt turvalisusele traditsioonilises kontekstis ehk sellele, mis on seotud inimeste turvatundega. Koolitustes keskendume kahele suunale:
1) mis on turvalisus kohalikus kogukonnas ja kuidas seda edendada;
2) missugused on politsei võimalused turvalisuse maastikul. Pakum koolitusi nii organisatsiooni disainist kui konkreetsete strateegiate rakendamise ja väljatöötamiseni.