Kriitiline mõtlemine

Selleks, et tänases infost küllastunud ja kiirestimuutuvas maailmas adekvaatselt orienteeruda ei pea ilmtingimata kraadiõppesse asuma – piisab sellest, kuid evid kriitilise mõtlemise tehnikaid. 
Kriitiline mõtlemine ei ole midagi negatiivset, see ei ole kellegi või millegi kritiseerimine, tegemist on teatud oskuste ja suhtumisega, mida kasutades oskad lugeda ridade vahelt; tunned ära nõrgalt tõendatud või tõendamata väited; oskad hinnata tõendite tugevust ning ennast selgelt, arusaadavalt ja argumenteeritult väljendada. Kriitilise mõtlemise oskusega töötajad on igas organisatsioonis hinnatud, sest nad on konstruktiivsed, ei lähtu negatiivsetest eeldustest vaid argumentidest. See seab ka juhtidele kõrgmad nõudmised – ei piisa enam juhi karismast või autoriteedist, töötajad tahavad aru saada organisatsioonis toimuvast ja ise sellesse panustada. 

Lisaks kriitilise mõtlemise üldisele koolitusele, pakun kriitilise lugemise ja akadeemilise kirjutamise koolitust. Mõlemad on eriti vajalikud nii juhtidele kui tudengitele, et osata lugeda ja ennast kirjalikult väljendada vastavalt valitud žanrile, kasutada sobivaid stiile ja luua struktureeritud tekste, mis põhinevad loogilisel ja arusaadaval argumentatsioonil.

Koolituse detailsema sisulise kava, mahu ja hinna koostame koos tellijaga – just tema vajadusi arvestades.