Nõustamine

Priit Suve

Olen ikka õigel teel ehk mis kasu võib olla juhtimisel nõustamisest?

Umberto Eco: “Ilu on võimalik mõista siis, kui on kellega ennast võrrelda”

Nii on ka organisatsioonis – selleks, et aru saada kuidas mul läheb, milline ma olen ja kuidas see teistele tundub, on vaja kõrvalpilku. Seda on vaja meile kõigile ka tavaolukorras, mitte ainult kriisides. Tark juht teab, et nõustamine tavaolukorras aitab kriise ennetada.
Pakume ettevõtetele nõustamise teenust nii üldjuhtimise küsimustes, strateegiate koostamisel ja ellu rakendamisel, kui personalitöös (kuidas siduda inimene eesmärgiga jättes ta emotsionaalselt seotuks ka organisatsiooniga).
Juhtimise maastikul ringi vaadates võib öelda, et on näha palju siirast tahtmist ja soovi, kuid sageli on puudu teadmistest. Praktilised, igapäevase käitumise kaudu omandatavad teadmised ja kogemused on väga vajalikud, kuid on selgelt puudulikud ilma adekvaatse teoreetilise aluseta. Juhtimine on väga spetsiifiline valdkond, kus edu saadab seda, kes targemini toimetab. “Targemini” tähendab siin isikliku kogemuse, akadeemilise teadmise ja “kõhutunde” sümbioosi. Kes täha juhib 10 a vanuste teadmistega, on paljustki ilma jäänud ja tõenäoliselt sõidab mõni temast lihtsalt kiiremini. See ei tähenda, et sellisel juhil kehvasti läheb, kuid kui ta värskeid teadmisi ei omanda ja nõu ei küsi, siis ta ei saa ka kunagi teada, kuidas saab lihtsamalt ning kuidas tema organisatsioon edukam oleks. Lisaks võib küsida – kas juhil on üldse õigus olla ajast maas, ilmselgelt aegunud teadmistega? Ettevõtte omanikul majanduslikust aspektist võttes on kindlasti see õigus, kuid kollektiivi juhtimisel (ükskõik kas administreerimise või eestvedamise mõttes) st teise inimeste saatuse mõjutajatel sellist moraalset õigust lihtsalt ei ole.
Tark ja professionaalne juht tahab olla kursis värskete teadmistega, kuid kust neid hankida? Eestikeelne juhtimisalane kirjandus väljendab sageli kogemusi ja parimat praktikat, kuid praktiliselt ei puuduta akadeemilist teadmist. Pean siin silmas just juhtimisuudiseid. Meil on nii Eesti teadlaste poolt avaldatud täiesti suurepäraseid teoseid kui ka tõlkekirjandust, kuid puudu on teadusmaailma arenguid kiiresti vahendavast mehhanismist. See on ka arusaadav, sest teaduse saavutused on avalikkusele enamasti raskesti kättesaadavad või raskesti mõistetavad. Meil praktiliselt puuduvad kanalid, mille kaudu ennast eesti keeles  juhtimise maastikul toimuvaga kursis hoida.
Blogi kaudu toon oma valiku juhtimise valdkonna akadeemilistes tippajakirjades ilmunud tendentsidest ja uuringutest. See on küll vaid imeväike osa sellest suurest valdkonnast, kuid algatuseks ja esialgse isu tekitamiseks on sellestki ehk abi.
Hoian muu hulgas silma peal mitmetel ISI Web of Knowledge andmebaasis indekseeritud juhtimisalastel ajakirjadel. Olgu siin toodud vaid mõned näited:
ACADEMY OF MANAGEMENT REVIEW
JOURNAL OF MANAGEMENT
ACADEMY OF MANAGEMENT JOURNAL
JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES
JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL
BUSINESS STRATEGY AND THE ENVIRONMENT
INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT REVIEWS
ADMINISTRATIVE SCIENCE QUARTERLY
BRITISH JOURNAL OF MANAGEMENT
STRATEGIC ORGANIZATION
JOURNAL OF BUSINESS AND PSYCHOLOGY 
JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH
EUROPEAN MANAGEMENT JOURNAL
HARVARD BUSINESS REVIEW

Soovin juhte aidata ja näidata, et nõustamine võib olla meeldiv protseduur, mis ei koorma ega sea ebameeldivaid kohustusi, vaid annab kindlust ja inspiratsiooni tulevikuks.