Strateegiline juhtimine

Strateegilise mõtlemise kujunemine

Mis on strateegia, milline on strateegilise mõtlemise kujunemise lugu, sellest saad koolitusel ülevaate. Koolituse lõppedes oskad orienteeruda strateegilise mõtlemise keerulises maailmas. Saad aru, missugune strateegiliakäsitlus on sinu ettevõttele kõige mõistlikum ja millele strateegiate kombineerimisel tähelepanu pöörata. Vaatame lähemalt strateegilist otsustusprotsessi. Arutame struktuuri mõju üle otsustes; mõtleme kuida tsentraliseeritud otsustused erinevad formaliseeritud otsustustest aga ka sellele kuidas tippjuhtkond mõjutab otsustusprotsessi. Koolituselt lahkudes on sul teadmised sellest, kuidas kujundada otsustusprotsessi selliselt, et strateegia ka ellu rakenduks. Tark juht teab, et strateegiad, mida ei ole rakendatud, on illusioonid.Organisatsioon ja strateegiad

Organisatsiooni ja starteegia vahekord on väga tähtis. Koolitusel vaatame missugustest organisatsioonilistest aspektides saame strateegiad vaadelda. Näiteks majanduslik, ratsionaalne või sotsiaalne organisatsiooni käsitlus seavad oma nõudmised strateegiatele. Samuti see, millise organisatsiooni korraldusega on tegemist. Väikeettevõtte lihtne strutkuur võimaldab strateegiate käsitlust, mis suures divisionaalses struktuuris ei ole võimalik; dünaamilised organisatsioonid erinevad staatilisematest ja eeldavad erinevaid lähenemisi. Tark juht on see, kes neid erisusi tunneb ja oskab ära kasutada. Koolituse lõppedes on sul oskused, mis lubavad organisatsiooni ja strateegia vahelistes suhetes vabamalt toimetada.Praktiline strateegiline juhtimine

Millised on head strateegilise juhtimise praktikad, kuidas strateegiat välja töötada või kuidas ära tunda, kui strateegia esile kerkib? Nendele küsimustele otsime koolituse käigus vastuseid.
Viimase poolsajandi kõige mõjukam organisatsiooni strateegia käsitlus mõistab strateegiat kui vahendit turuvõitluses, kus lahing käib piiratud ressursside üle st kellegi võit on kellegi kaotus. Aga on veel mitmeid erinevaid strateegiakäsitlusi, millest näiteks nn Blue Oceans strateegia keskendub uute turgude avastamisele või olemasolevate turupiiride laiendamisele. Seega, strateegiad on äärmiselt huvitav ja mitmekesine valdkond, kus me kõik igapäevaselt toimime, kuid mida vähesed mõistavad ja oskavad enda (organisatsiooni) kasuks ära kasutada.