Turvalisus ja politsei

Turvalisus kui üldine hüve

Turvalisus on keeruline kontseptsioon, mida juba mõnda aega ei seostata pelgalt politseiga. Turvalisus puudutab meid kõiki, on ühiskonda läbivaks kontseptsiooniks. Kuidas turvalisuse kontseptuaalsed küsimused ja probleemkohad on viimasel veerandsajal Eestis muutunud, miks need muudatused on toimunud ning kuidas tänaste teadmistega tulevikus hakkama saada, sellele leiame koolituste käigus vastused.
Kui turvalisuse küsimused on kolinud politseist väljapoole, teistesse avalikesse ja erainstitutsioonidesse, geograafilistesse ja virutaalsetesse kogukondadesse läbides ühiskonda nii vertikaalselt kui horisontaalselt, siis kuidas sina saad ennast, oma organisatsiooni või kogukonda mõtestada ja edendada selliselt, et see ka tulevikus ennast turvaliselt tunneks, sellele keskendume koolitusel.
Koolitused on mõeldud nii avalikele organisatsioonidele kui eraettevõtetele, nii kohalikele omavalitsustele kui mitteformaalsetele kogukondadele. Tark juht ei rahuldu “keskmise” ja juhuslik turvalisusega, vaid otsib võimalusi turvatunde suurendamiseks. Koolitusel räägime konkreetsetest turvalisuse praktikatest ja strateegiatest just sinule vajalikus kontekstis.


Politsei – organisatsioon ja strateegiad

Politsei on minu erihuvi ning organisatsioonilised ja strateegilised aspektid on need, mis puudutavad juhtimist ja mõjutavad turvalisust märkimisväärselt sügavamalt kui seda pealiskaudselt käsitledes arvata võiks. Politsei olemus ja organisatsioon on ajas muutunud nii Eestis kui väljaspool. Need muutused on toimunud nii evolotsiooniliselt kui erinevatel muudel põhjustel. Tark juht teab, et kui ta mõistab politsei olemuse ja organisatsiooni muutumise põhjuseid, siis võib juhtimine olla nauding; et kui ta tunneb ja oskab kasutada ning arendada olemasolevaid politsei strateegiaid ja mudeleid, siis võib ta pakkuda naudingut nii organisatsiooni liikmetele kui ka luua paljudele Eesti inimestele rahuldust pakkuvat elukeskkonda.
Koolitusel keskendume tuntud politsei strateegiatele, nende arengutele ja rakendusvõimalustele erinevate riikide ja turvalisuse kontekstides. Koolitusel osalenu orienteerub politsei ja turvalisuse maastikul ning oskab praktiliselt erinevaid mudeleid ning strateetiaid omavahel kombineerida ja organisatsioonilisse ning turvalisuse konteksti sobitada.